Anna Ejemo

Integritetspolicy

Fotograf Anna Ejemo AB värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Denna integritetspolicy förklarar hur jag samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du använder min webbshop.

Insamling av personuppgifter 

När du besöker vår webbshop kan jag komma att samla in vissa personuppgifter från dig för att kunna tillhandahålla mina tjänster och förbättra din upplevelse. Dessa uppgifter kan inkludera namn, kontaktinformation, leveransadress, betalningsinformation och annan relevant information.

Användning av personuppgifter

Jag använder de insamlade personuppgifterna för att behandla dina beställningar, leverera produkter, kommunicera med dig angående din order och för att förbättra och anpassa din shoppingupplevelse. Jag kan även använda dina uppgifter för marknadsföringsändamål, men endast om du har gett ditt samtycke.

Skydd av personuppgifter

Jag vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller förändring. Endast auktoriserad personal har tillgång till dina uppgifter, och jag behåller dem endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften de samlades in för.

Dela personuppgifter

Jag delar inte dina personuppgifter med tredje parter för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke. Jag kan dock dela dina uppgifter med betrodda tjänsteleverantörer som hjälper mig att driva min webbshop och leverera tjänster.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter som jag har om dig. Du har även rätt att begära att dina uppgifter raderas eller att behandlingen av dem begränsas under vissa omständigheter. Om du har några frågor eller önskar utöva dina rättigheter, vänligen kontakta mig på de kontaktuppgifter som anges nedan.

Ändringar i integritetspolicyn

Jag förbehåller mig rätten att uppdatera eller ändra denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på min webbplats och träder i kraft omedelbart efter publicering.

Kontakta mig

Om du har några frågor eller funderingar angående min integritetspolicy eller min hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta mig på:

Fotograf Anna Ejemo AB

Adress:
Glasyrvägen 33
196 38 Kungsängen

Telefon: +46 723 55 0799
E-post: kontakt@fotografannaejemo.se

Tack för att du väljer att handla hos mig och för att du litar på mig med dina personuppgifter. Din integritet är av yttersta vikt för mig.